شکایت قرآن

شکایت قرآن

من چه کردم با شما این قسم خوارم کرده اید

نزد کفار این قدر بی اعتبارم کرده اید

درمیان کوچه پر گرد وغبارم کرده اید

هیچ کس با دین و آیین این شناعت می کند ؟

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند

ای مسلمان جامع احکام ربانی منم

در جهان بالاترین برهان نورانی منم

دفتر توحید ودستور مسلمانی منم

خلق را جز من به سوی حق که دعوت می کند ؟

در قیامت از شما قرآن شکایت می کند

 

امام حسین (ع)

قرآن از چهار چیز تشکیل شده است : از عبارات ، اشارات ، لطائف و حقایق .

عبارتهای قرآن برای توده عوام ، اشاره های آن برای خواص ، لطائف قرآن برای اولیاء و حقائق آن برای انبیاست .

ماخذ : الحیاه 2/142

 

امام رضا (ع) از پدر بزرگوار خویش نقلف کردند که : مردی از امام صادق (ع) پرسید : چگونه است که قرآن با این همه گفت وگو از آن و همچنین با گذشت زمان ، همچنان تازه و نواست ؟ ایشان در پاسخ فرمودند : خداوند قرآن را برای زمان بخصوص و مردم روزگار خاصی نازل نکرده است . بنابر این تا روز قیامت ، قرآن نزد هر ملتی جدید ودر هر زمانی تازه می باشد .

ماخذ : الحیاه 2/149

اسدی

/ 0 نظر / 8 بازدید