مسابقه زبان انگلیسی

 یک دوره مسابقه زبان انگلیسی در بین مدارس شهرستان بیله سوار مغان برگزار گردید که پوریا گلشن در این مسابقات مقام اول را کسب نمودند این موفقیت را به خانواده محترم پوریا گلشن و دبیر زبان و کلیه کسانی که در موفقیت این نوجوان عزیز تلاش نموده اند تقدیر و تشکر به عمل می آید و از خداوند  می خواهیم که ایشان را در مراحل زندگی ودرسی موفق و سربلند نماید .

/ 0 نظر / 9 بازدید