سخنان مقام معظم رهبری

مساجد جایگاه ارتباط انسان با پروردگار واز جمله مراکز تصمیم گیریهای اجتماعی وسیاسی جوامع اسلامی است وباید با برنامه ریزی صحیح واستفاده از ابزار های فرهنگی ، هنری ، عمران معنوی مساجد را تقویت کرد واز ظرفیت شوق آوری وشور آفرینی مساجد برای جذب قشرهای مختلف مردم وتبلیغ مفاهیم ومعارف اسلامی ، بهره گیری کامل کرد .

(مقام معظم رهبری )

/ 0 نظر / 6 بازدید