انرژی هسته ای

 اعضای کانون فرهنگی وهنری شهید علایی و جمعیت جوانان کوشای ایران بطور دسته جمعی در سالروز فناوری هستهای کشورمان در روز بیستم فروردین ماه با تشکیل زنجیره ای انسانی حمایت خود را از انرژی صلح آمیز هسته ای کشورمان اعلام داشته و این روز به یادماندنی را جشن خواهند گرفت .
کانون علایی

/ 0 نظر / 8 بازدید