حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)از دیدگاه امام خمینی (ره)

حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)از دیدگاه امام خمینی (ره)

تمام ابعادی که برای زن متصور است وبرای یک انسان متصور است در فاطمه زهراء سلام الله علیها جلوه کرده وبوده است . یک زن معمولی نبوده است یک زن روحانی ، یک زن ملکوتی ، یک انسان به تمام معناء انسان ،تمام نسخه انسانیت تمام حقیقت زن ، تمام حقیقت انسان .

او زن معمولی نیست ، او موجود ملکوتی است که در عالم بصورت انسان ظاهر شده است بلکه موجود الهی جبروتی در صورت زن ظاهرشده است. تمام هویت های کمالی که در انسان متصور است و در زن تصور دارد ، تمام در این زن است . زنی که تمام خاصه های انبیاء  در اوست زنی که اگر مرد بود نبی بود ، زنی که اگر مرد بود بجای رسول الله بود معنویات و جلوه های ملکوتی ، جلوه های الهی ، جلوه های جبروتی ، جلوه های ملکی و ناسوتی همه در این موجود مجتمع ، از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیبت ، تا فنا بر الوهیت برای صدیقه طاهره از مرتبه طبیعت شروع کرده است ، حرکت معنوی ، قدرت الهی ، دست نحیبی ، تربیت رسوا الله (ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است .  قسمتی از پیام امام خمینی در روز زن مورخه 26/2/58/ صحیفه نور جلد 6 صحفه 185

 

زنی که افتخار خاندان وحی وچون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد ، زنی که همطراز فضایل بی نهایت پیغمبر اکرم ، خاندان عصمت و طهارت بود . زنی که هرکس با هر بینش درباره یاو گفتاری دارد واز عهده ستایش امر بر نیامده »                         قسمتی از پیام امام خمینی در روز زن مورخه 15/2/59/ صحیفه نور جلد 12 صحفه 72

« زنی که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است زنی که در حجره ای کوچک و خانه ای محقر انسانهایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک واز عالم ملک تا آ« سوی ملکوت اعلی می درخشد ، صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره محقری که جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است »  

قسمتی از پیام امام خمینی در روز زن مورخه 25/1/61 صحیفه نور جلد 16 صحفه 125

 

« در حفظ حیثیاتی که حیثیت بزرگ زن است ، آن طور ی که زن آفرید ، حضرت زهرا سلام الله علیها بوده همه باید به او اقتداء کنید و کنیم و همه باید دستور مان را از اسلام بوسیله او و فرزندان او بگیریم و همان طوری که او بوده است باشید »                          قسمتی از پیام امام خمینی در مورخه 21/12/63 صحیفه نور جلد 19 صحفه 121

 

« من راجع به حضرت صدیقه سلام الله علیها خودم را قاصر می دانم ذکری بکنم ، فقط اکتفاء می کنم به یک روایت کرد وکافی شرنیه است وبا سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است که حضرت صادق ( سلام الله علیه )     می فرماید : فاطمه سلام الله علیها بعد از پدرش 75 روز زنده بودند ، در این دنیا بودند و حزن و شدت برایشان غلبه داشت و جبرئیل امین می آمد خدمت ایشان و به ایشان تعزیت عرض می کرد و مسائلی از آینده نقل می کرد . ظاهر روایت این است که در این 75 روز مراوده ای بوده است یعنی رفت و آمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم که غیر از طبقه ی اول از انبیاء و عظام در باره کسی این طور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است وسایل را در آینه ای که واقع می شده است ، مسائل را ذکر کرده است و آنچه که ذریه او می رسیده است در آینه ذکر کرده است و حضرت امیر ، همان طوری که کاتب وحی رسول خدا بوده است والبته آن وحی به معنای آوردن احکام ، تمام شد به رفتن رسول اکرم ،کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است . مساله آمدن جبرئیل برای کسی یک مساله ساده نیست ، خیال نشود که جبرئیل برای هر کس می آید و امکان دارد بیاید ، این یک تناسب لازم است بین روح آن کسی که جبرئیل می خواهد بیاید و مقام جبرئیل که روح اعظم است . چه ما قائل بشویم به این که قضیه تنزیل ، تنزیل جبرئیل ، به واسطه ی روح اعظم خود این ولی است یا پیغمبر است . او تنزیل می دهد او را وارد می کند تا مرتبه پایین یا بگوییم که خیر ، فقط تعالی او را مأمور می کند که برو و این مسائل را بگو ، چه آن قسم بگوییم که بعضی اهل نظر می گویند و چه این قسم بگوییم که بعضی اهل ظاهر می گویند .تا تناسب ما بین روح این کس که جبرئیل می آید پیش او و بین جبرئیل که روح اعظم است نباشد . امکان ندارد این معنا و این تناسب بین جبرئیل که روح اعظم است و انبیاء درجه اول بوده است مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال اینها ، بین همه کس نبوده است . بعد از این هم بین کسی دیگر نشده است ، حتی درباره ائمه هم من ندیده ام که وارد شده باشد این طور که جبرئیل بر آسمان نازل شده باشد . فقط این دست که برای حضرت زهرا سلام الله علیها ست که آن که من دیده ام که جبرئیل به طور مکرر در این 75 روز وارد شده و مسائل آتیه ای که بر ذریه ی او می گذشته است . این مسائل را گفته است و حضرت امیر هم نسبت میکرده است و شاید یکی از مسائلی که گفته است ، راجع به مسائلی است که در عهد ذریه ی بلند پایه ی او حضرت صاحب سلام الله علیه است برای او ذکر کرده است که مسایل ایران جزو آن مسائل باشد ما نمی دانیم ممکن است در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه ی فضایلی که برای حضرت زهراء ذکر کرده اند با این که آنها هم فضایل بزرگی است این فضیلت را من یالاتر از همه می دانم که برای غیر انبیاء علیهم السلام ، آن هم نه انبیاء ، برای طبقه با لای انبیاء عایهم السلام و بعضی از اولیایی که در رتبه ی آنها هست ، برای کسی حاصل نشده و با این تعبیری که مراوده داشته است جبرئیل در این هفتادو چند روز ، برای هیچ کس تاکنون واقع نشده و این از فضائلی است که از مختصات حضرت صدیقه سلام الله علیهاست .

ازبیانات امام خمینی در مورخه 11/12/64 صحیفه نور جلد 19 صحفه 278

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید