موفقیت اعضای کانون شهید علایی

 

      اعضای کانون فرهنگی وهنری شهید علایی که در دبیرستان شهریار فولادلوقویی در سال 86- 87 در حال تحصیل می باشند

 ودرامتحانات نوبت اول شاگرد ممتاز شناخته شده اند

 به این ترتیب می باشند.

اول عمومی:

- پوریا گلشن  بامعدل 20

-شایان علینژاد با معدل 88/16 

- بهنام بهراد با معدل 86/16

دوم ادبیات:

-فرید اسدی بامعدل 42/19

-مهدی جنگی با معدل 18/19

-رامین بیکار بامعدل 32/18

سوم ادبیات :

-سهیل اسدی با معدل 61/18

-حجت یاوری با معدل 52/18 

-سجاد جنگی با معدل 17/18 

    

/ 0 نظر / 9 بازدید