نماز جمعه این هفته بیله سوار مغان

نماز جمعه این هفته بیله سوار مغان در سال 1392

نماز جمعه این هفته بیله سوارمغان با حضور پر شور مرزداران غیور و متدین منطقه برگزار گردید.

حجة الاسلام احدی امام جمعه موقت بیله سوار مغان با دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی به تبیین حقوق متقابل برادران ایمانی نسبت به یکدیگر پرداختند و اضافه کردند که: کمترین حقّ از آنها این است که آنچه را که برای خودت دوست داری برای او نیز دوست داشته باشی، و آنچه از برای خود کراهت داری؛ برای او نیز کراهت داشته باشی.

و حقّ دوّم آن است که از اعمالیکه باعث خشم او می شود اجتناب کنی، و در آنچه خشنودی او است سعی نمائی، و امر او را اطاعت کنی.

و حقّ سوّم آنکه اورا به جان و مال و زبان و دست و پای خودت یاری کنی.

و حقّ چهارم آنکه برای او به منزله چشم او و راهنمای او و مرآت او باشی. (یعنی: او را در هر امری که خیر و رشد و صلاح او باشد؛ دانا و ملتفت کنی و آنچه موجب ضرر و خطر و هلاک او باشد به او نشان دهی).

و حقّ پنجم آنکه تو سیر نباشی و او گرسنه باشد، و تو سیراب نباشی و او تشنه باشد، و تو پوشیده نباشی و او برهنه باشد.

و حقّ ششم آنکه هرگاه از برای تو خادم باشد و از برای برادر تو خادمی نباشد، پس واجب است که خادمت را بفرستی برای آنکه لباس او را بشوید و طعام او را فراهم کند و رخت خواب برای او بگستراند.

و حقّ هفتم آنکه قَسَم او را تصدیق نمائی، و دعوت او را اجابت کنی، و او را در حال مریضی عیادت نمائی، و بر جنازه او حاضر شوی، و آنکه هر گاه دانستی که از برای او حاجتی است؛ در اصلاح آن تعجیل کنی، و نگذاری که پناه آورد و برای اصلاح آن از تو سئوال کند، و کمال عجله و سرعت را در امر حاجت او بنمائی.

و هرگاه با او چنین رفتار کردی، دوستی خود را به دوستی او و دوستی او را به دوستی خود وصل کرده ای، یعنی به وظیفه حقیقی اتحاد عمل کرده ای.

حجة الاسلام احدی امام جمعه موقت بیله سوار در خطبه دوم ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اشاره ای به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1392 و به سفر مقام معظم رهبری به خراسان رضوی به تبیین محورهای بیانات رهبر فرزانه انقلاب پرداختند.

امام جمعه موقت بیله سوار در ادامه 12فروردین را روز ظهور شخصیت واقعی مردم ایران و روز تثبیت انقلاب اسلامی دانسته و اشاره کردند که در این روز ساختار جدید سیاسی ، اجتماعی ایران بر مبنای آرائ اکثریت قریب به 98/2 بود ،روزی که ملت ایران به فکر بیگانگان دست رد زد و برتری خود را بر جهانیان اثبات کرد.

حجةالاسلام احدی 12 فروردین را یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی و روز تحقق آرمان های حضرت امام و لحظه شگفتن بلوغ فکری و سیاسی بر پایه اسلام ناب محمدی دانستند.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید