اگر زهرا نبود

 

نخل عصمت بی ثمر می ماند اگر زهرا نبود

داغ حسرت در جگر می ماند اگر زهرا نبود

گردش افلاک از یمن وجود فاطمه است

شام خلقت بی سحر می ماند اگر زهرا نبود

طعنه ی ابتر چو زخمی از زبان جاهلان

در دل خیرالبشر می ماند اگر زهرا نبود

راهیان قرب حق را روی او شمع هداست

کاروان بی راهبر می ماند اگر زهرا نبود

خفتگان عصر را فریاد او بیدار کرد

گوش استضعاف کر می ماند اگر زهرا نبود

از ازل وجدان مظلومان عالم تا ابد

از عدالت بی خبر می ماند اگر زهرا نبود

جلوه ی خورشید تابان زره ای از نور اوست

ور نه در ابر کدر می ماند اگر زهرا نبود

بارها فرمود طاها من فدای فاطمه

چون رسالت بی اثر می ماند اگر زهرا نبود

روز رستاخیز مفتاح الجنان در دست اوست

محکمه بی دادگر می ماند اگر زهرا نبود

آری اندر پای میزان امت مرحومه را

دست واویلا به سر می ماند اگر زهرا نبود

مایه ی تسکین دلها ذکر تسبیحات اوست

خیر در زندان شرمی ماند اگر زهرا نبود

بهر احقاق شرف بین در و دیوار ماند

دین قرآن پشت درمی ماند اگر زهرا نبود

قبر او مخفی است اما روح او چون آفتاب

چرخ محتاج قمر می ماند اگر زهرا نبود

بال او بشکست اما مرغ دن شهپر گشود

این هما بی بال و پرمی ماند اگر زهرا نبود

سینه را بنمود بر مسمار جانفرسا سپر

دست غیرت بی سپر می ماند اگر زهرا نبود

هر چه داریم از علی داریم ما ایرانیان

خود علی اندر خطر می ماند اگر زهرا نبود

یاد آن جان دادگان جبهه ی قرآن بخیر

مجدشان دور از نظر می ماند اگر زهرا نبود

گریه بر زهرا کلامی سینه رابخشد صفا

دیده بی نور بصر می ماند اگر زهرا نبود

              (حاج ولی اله کلامی زنجانی)

/ 0 نظر / 11 بازدید