مساجد

مساجد نقش ویژه ای در هدایت مسلمین از گذشته تا حال در جوامع گوناگون اسلامی داشته اند. نقش و جایگاه مسجد در رشد و بالندگی فرهنگ و تمدن اسلامی بر کسی پوشیده نیست. مسجد به عنوان محور اصلی درس و بحث درباره آیات الهی، سخنان پیشوایان دین و مذهب بوده و پیش تر از اینکه مدارس به شکل امروزی سامان یابند مساجد محل اصلی علمی به شمار می آمدند. شکوه مذهبی و علمی و به هم پیوستگی مساجد و مدارس در پرورش استعدادها و بروز خلاقیت ها در جامعه اسلامی همه محققان معاصر را به شگفتی واداشته است.

به هر حال در جامعه دینی ما باید مسجد به عنوان شناخته شده ترین پایگاه اشاعه فرهنگ دینی مورد عنایت و توجه باشد و بالاتر از آن مسجد باید به عنوان کانون الهام بخش برای فعالیت های دیگر معرفی شود. ما  وقتی می گوئیم جامعه مسجد محور یعنی اینکه مسجد در میان همه فعالیت های ما تعریف بشود، بازار ما در کنار مسجد، آموزش و پرورش ما در مدار مسجد، فرهنگ و هنر ما در اطراف مسجد، اقتصاد سالم ما در اطراف مسجد، سیاست ما در گرد مسجد. این می شود مسجد محوری که در صدر اسلام هم، همه کارها از طریق مسجد تولید و توزیع می شد.

با توجه به تهاجمات گسترده دشمن، مساجد بهترین محل و مأمن برای مقابله با این تهاجمات می باشد بر این اساس نهادهای مذهبی مانند کانون های مساجد باید در خصوص تهاجمات فرهنگی و به خصوص نسل جوان برنامه داشته باشند تا این جانهای مستعد را در مسیر درست هدایت کنند. بی گمان مساجد به عنوان سنگری که از آغاز بنای آن تا کنون دارای نقش فرهنگی و آموزشی بوده است نمی تواند در خصوص نسل جوان و پرسشگر ساکت و بی برنامه باشد. برای جذب جوانان به مسجد باید تمامی ابزارها و امکانات را در خدمت گرفت و یک فعالیت فرهنگی و تبلیغی پرجاذبه را از سنگر مساجد پی ریزی نمود.

در این راستا کانون های فرهنگی هنری شهید علایی در سال«همت مضاعف و کار مضاعف» با استعانت از خداوند متعال با کوله باری از دستاوردها و رخدادهای فرهنگی و هنری سعی در غنی سازی اوقات فراغت و تولید برنامه های فاخر فرهنگی برای نوجوانان و جوانان روستا و اشاعه، گسترش و تعمیق ارزش های دینی و فرهنگ اسلامی در بین آنان داشته است.

/ 0 نظر / 8 بازدید