انتخاب کانون فرهنگی هنری  شهید علایی تخصصی کتابخانه ای از سوی دبیرخانه مساجد استان اردبیل به عنوان کانون برتر روستایی در سطح استان  برکلیه اعضای پرتلاش کانون مبارک باد .

همچنین انتخاب برادر یاور محمودی عضو کانون فرهنگی هنری شهید علایی به عنوان ورزشکار برتر استانی از سوی دبیرخانه مساجد بر ورزشکاران عزیز مبارک باد