السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسینروزی هزار بار گر تو به فریاد من رسی روزی هزار مرتبه ذکر تو گویم که یا حسین

این معرفت ز تو مرام ماست ما کربلا پیش تو , تو پیش خدا حسین

دستم ضریح تو بوسید در زمین دیدار ما به عرش , تو و مادرت حسین

وقتی که پا به رکاب شد جهاد کرد شاعر نوشت , خون, نیزه ها , حسین

شاعر خودش غم زده صحرای نینواست یکجا نوشت , حسن , فاطمه , حسین

رأس حسین طاقت زینب که طاق کرد با اشک تر نوشت , گریه فاطمه حسین

وقتی که پایه های عرش زمین گیر کربـلاست اینجا کلید جنت مأواست , یــــــــــــا حسین

 

 

در کلاس عاشقی عباس غوغا می کند

در دل هر عاشقی عباس مأوا می کند
هر کسی خواهد رود در مکتب عشق حسین

 ثبت نامش را فقط عباس امضاء می کند


 

بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن

 جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن

شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن

 جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین . . .

 

 

آسمون غرقه به خونه دل من

آسمون دشت جنونه دل من

تک و تنها توی دنیـــای بزرگ

آسمون بی هم زبونه دل من