روستا  فولادلوقویی با جمعیت بالغ بر ٢۵٠٠نفر در ١٠ کیلومتری شهرستان بیله سوار واقع شده و راه اصلی این روستا که ١٨ سال از عمر آن می گذرد به کلی از بین رفته ودر طول این مدت بازسازی صورت نگرفته ،مثل اینکه راه مالرو است خوش به حال روستائیان که امسال برف نباریده چون رفت آمد مشکل می شدازمسئولین دلسوز استان میخواهیم که اگرامکان دارد یکبار که هم  شده ازاین راه بازدید و مشکل اهالی را درک کنند وچندین بار نیز صدا سیمای اردبیل برنامه ای در این مورد تهیه و پخش کرده ولی هیچ کس جواب گو نیست و اهالی روستا طوماری را جهت بازدید استاندار محترم استان جناب آقای صابری ارسال نموده اند که حدود دو ماه است جوابی تا به حال دریافت نکرده اند خواهشمندیم درصورت امکان مشکل روستای ما را نیز دریابید