اعضای کانون فرهنگی وهنری شهید علایی در راهپیمایی بیست ودوم بهمن امسال که در شهرستان بیله سوار برگزار گردید حضور یافته و حمایت خود را از انقلاب اسلامی اعلام نمودند وبه دشمنان نشان دادند که جوانان ایران اسلامی همیشه در صحنه بوده و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بوده و هستند وبا جان ودل از این انقلاب دفاع خواهند نمود .