عکس ارسالی توسط برادر شهاب ملکی از مراسم بیست ودومین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) درشهرستان بیله سوار