آیت الله بهجت : ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم زندگی ما حکایت یخ فروشی است که از او پرسیدند : فروختنی ؟ گفت : نه ولی تمام شد ! سالگرد رحلت حضرت آیت الله بهجت (ره) بر شما تسلیت باد.